Temel C # Dersleri

Merhaba değerli okurlarım, bir çok webmasterın sık sık yardıma ihtiyaç duyduğu döngülerde, dizilerde rahatlıkla sorunlarına çözüm bulmaları amacıyla bu örnekleri hazırladım.

1-Bloklar

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine();
Console.Write(“Merhaba Dünya”);
Console.ReadLine();
}

2- İlişkisel Opr. ( true-false)

static void Main(string[] args)
{
bool b;
b = 5 > 2;
Console.WriteLine(“b :{0}”,b);
b = 1 > 2;
Console.WriteLine(“b :{0}”, b);
b = 10 == 2;
Console.WriteLine(“b :{0}”, b);
b = 10 != 2;
Console.WriteLine(“b :{0}”, b);
b = 10 + 6 >= 4 * 4;
Console.WriteLine(“b :{0}”,b);
Console.ReadLine();
}

3-Aritmetik Opr. – 1

static void Main(string[] args)
{
int x, y, z;
double d;
x = 9;
y = 2;
z = x / y;
Console.WriteLine(z);
z = 15 / 4;
Console.WriteLine(z);
d = 1.0 / 3;
Console.WriteLine(d);
}

4-Aritmetik Opr. – 2

static void Main(string[] args)
{
int a, b, sonuc;
a = b = 4;
sonuc = ++a * 5;
Console.WriteLine(“{2} {1} {0}”,10,20,30);
Console.WriteLine(“sonuc : {0}”,sonuc);
Console.WriteLine(“a : {0}”,a);
sonuc = b++ * 5;
Console.WriteLine(“sonuc :{0}”,sonuc);
Console.WriteLine(“b :{0}”,b);
}

5- Method Tanımlaması – 1

class aritmetik ( bu özel bir denemeydi dikkate alınması için çok erken)
{
public static int Topla(int a, int b)
{
int sonuc;
sonuc = a + b;
return sonuc;
}
public static int cikar(int a,int b)
{
int sonuc;
sonuc = a – b;
return sonuc;
}
}
static void Main(string[] args)
{
int s;
s = aritmetik.Topla(2, 6);
Console.WriteLine(s);
s = aritmetik.cikar(6, 8);
Console.WriteLine(s);
}

6- Method Tanımlaması – 2

static void Main(string[] args)
{
int val;
double d;
val = Math.Max(100, 39);
Console.WriteLine(val);
d = Math.Pow(3, 2);
Console.WriteLine(d);
d = Math.Sqrt(400);
Console.WriteLine(d);
}

7- Mantıksal Opr. – 1

static void Main(string[] args)
{
bool b, b2, b3;
b = true;
b2 = !b;
Console.WriteLine(“b2 : {0}”, b2);
b3 = !!b;
Console.WriteLine(“b3 : {0}”, b3);
}

8- Mantıksal Opr. – 2

static void Main(string[] args)
{
bool sonuc, sayısalmi;
int x;
char ch;
x = 24;
sonuc = 0 < x && x < 15;
Console.WriteLine(“sonuc : {0}”, sonuc);
ch = ‘5’;
sayısalmi = ch >= ‘0’ && ch < ‘9’;
Console.WriteLine(“sayısal mı : {0}”, sayısalmi);
}

9- Mantıksal Opr. – 3

static void Main(string[] args)
{
char ch; // tek bir karakterde çalışır yanii 15 için olmaz ama 1 için olur.
bool alfabetikmi;
string giris;
Console.WriteLine(“bir karakter gir haciiii”);
giris = Console.ReadLine();
ch = char.Parse(giris);
alfabetikmi = ch > ‘a’ && ch <= ‘z’ || ch >= ‘A’ && ch <= ‘Z’;
Console.WriteLine(“alfabetik mi : {0}” , alfabetikmi); //{0} ifadesi bool da kullanılıyor..
}

10- Özel Opr. – 1

static void Main(string[] args)
{
int k;
k = -5; // negaiflik operatörü
Console.WriteLine(k);
//bilinçli tür dönüşümü
//(type) veriable
int a, b;
double q;
a = 15;
b = 4;
q = a / b;
Console.WriteLine(“q : {0}”, q);
q = (double)a / b; //bilinçli tür dönüştürme
Console.WriteLine(“q : {0}”,q);
// atama oparatoru
int c, d; // a ve b değeri farklı olmasına rağmen en son atamada farklı değer aldığı için
//15 ve 4 değeri artık geçersiz , artık sözkonusu olan a ve b = 125
a = b = c = d = 125;
Console.WriteLine(“a : {0}, b : {1}, c : {2}, d :{3}”, a, b, c, d);
// işlemli atama
int m;
m = 15;
m += 20; // m = m + 20
Console.WriteLine(“m : {0}”, m);
m *= 4; // m = m*4
Console.WriteLine(“m : {0}”, m);
m -= 100; // m = m – 100
Console.WriteLine(“m : {0}”, m);
m /= 2; // m = m / 2
Console.WriteLine(“m : {0}”, m);
// çıkan sonuçlara dikkat et m değeri hep en son işlem değerini alıyor , çünkü atama son işleme yapılıyor.
}

11- Özel Opr. – 2

static void Main(string[] args)
{
int size;
size = sizeof(long);
Console.WriteLine(“size : {0}”, size);
size = sizeof(char);
Console.WriteLine(“size : {0}”, size);
size = sizeof(double);
Console.WriteLine(“size : {0}”, size);
size = sizeof(short);
Console.WriteLine(“size : {0}”, size);
size = sizeof(int);
Console.WriteLine(“size : {0}”, size);
}

12- Özel Opr. – 3

static void Main(string[] args)
{
int max; // koşul ataması , max değeri bulduran bir prg.
int a, b;
string giris;
Console.WriteLine(“a girin :”);
giris = Console.ReadLine();
a = int.Parse(giris);
Console.WriteLine(“b girin :”);
giris = Console.ReadLine();
b = int.Parse(giris);
//koşul doğru ise expr1
//koşul yanlış ise expr2
//koşul ? expr1:expr2
max = a > b ? a : b;
Console.WriteLine(“max : {0}”, max);
// mutlak değeri bulun
int val, mutlakDeger;
val = -90;
mutlakDeger = val < 0 ? -1 * val : val;
Console.WriteLine(“mutlakdeger : {0}”,mutlakDeger);
}

13-Özel Opr. – 4

static void Main(string[] args)
{
// öncelik operatörü
int result;
result = 9 + 5 * 4;
Console.WriteLine(“result : {0}”,result);
result = (9 + 5) * 4;
Console.WriteLine(“result : {0}”, result);
Console.WriteLine(“{0} {1} {2} “, 100,200,300);
Console.WriteLine(“{1} {0} {2} “, 100,200,300);
Console.WriteLine(“{2} {2} {1} “, 100,200,300);
}

14- İf Deyimi – 1

static void Main(string[] args)
{
string giris;
int val;
Console.WriteLine(“bir deger gir”);
giris = Console.ReadLine();
val = int.Parse(giris);
if (val % 2 == 0)
{
Console.WriteLine(“{0} cift sayi” ,val );
}
else
{
Console.WriteLine(“{0} tek sayi” ,val);
}
}

15- İf Deyimi – 2

static void Main(string[] args)
{
string giris;
int val;
Console.WriteLine(“bir sayi gir”);
giris = Console.ReadLine();
val = int.Parse(giris);
if (val>= 0)
{
Console.WriteLine(“{0} pozitif” ,val);
}
else
{
Console.WriteLine(“{0} negatif”,val);
}
}

16- İf Deyimi – 3

static void Main(string[] args)
{
int a, b, c;
string giris;
Console.WriteLine(“a kenar”);
giris = Console.ReadLine();
a = int.Parse(giris);
Console.WriteLine(“b kenar”);
giris = Console.ReadLine();
b = int.Parse(giris);
Console.WriteLine(“c kenar”);
giris = Console.ReadLine();
c = int.Parse(giris);
if (a == b)
{
if (a == c)
{
Console.WriteLine(“eskenar”);
}
else
{
Console.WriteLine(“ikizkenar”);
}
}
else
{
if (b == c)
{
Console.WriteLine(“ikizkenar”);
}
else
{
if (a == c)
{
Console.WriteLine(“ikizkenar”);
}
else
{
Console.WriteLine(“cesitkenar”);
}
}
}
}

17- İf Deyimi – 4

static void Main(string[] args)
{
int a, b, c;
string giris;
Console.WriteLine(“a kenar”);
giris = Console.ReadLine();
a = int.Parse(giris);
Console.WriteLine(“b kenar”);
giris = Console.ReadLine();
b = int.Parse(giris);
Console.WriteLine(“c kenar”);
giris = Console.ReadLine();
c = int.Parse(giris);
if (a == b && a == c)
{
Console.WriteLine(“eskenar”);
}
else
{
if (a != b && a != c && b != c)
{
Console.WriteLine(“cesitkenar”);
}
else
{
Console.WriteLine(“ikizkenar”);
}
}
}

18- For Deyimi – 1

static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
Console.WriteLine(“ankara”);
}
Console.WriteLine();
for (int k = 0; k < 5; k++)
{
Console.WriteLine(“van”);
}
}

19- For Deyimi – 2

static void Main(string[] args)
{
int k;
for (k = 0; k < 6; ++k)
{
Console.WriteLine(“mersin :{0}”, k);
}
Console.WriteLine();
}

20- For Deyimi – 3

static void Main(string[] args)

{
int toplam;
toplam = 0;
for (int i = 0; i <= 100; i++)
{
toplam = toplam + i;
}
Console.WriteLine(“toplam : {0}”, toplam);
}

21- For Deyimi – 4

static void Main(string[] args)
{
int matNot;
int gecenSayisi, kalanSayisi;
string giris;
gecenSayisi = 0;
kalanSayisi = 0;
for (int i = 0; i < 7; i++)
{
Console.WriteLine(“Not gir”);
giris = Console.ReadLine();
matNot = int.Parse(giris);
if (matNot >= 50)
{
++gecenSayisi;
}
else
{
++kalanSayisi;
}
}
Console.WriteLine(“Gecenlerin sayisi : {0}”, gecenSayisi);
Console.WriteLine(“Kalanlarin sayisi : {0}”, kalanSayisi);
}

22- For Deyimi – 5

static void Main(string[] args)

int matNot;
int gecenSayisi, kalanSayisi;
string giris;
double gecenNotToplami, kalanNotToplami;
double gecenOrtalama, kalanOrtalama;
gecenSayisi = 0;
kalanSayisi = 0;
gecenNotToplami = kalanNotToplami = 0;
for (int i = 0; i < 7; i++)
{
Console.WriteLine(“Not gir”);
giris = Console.ReadLine();
matNot = int.Parse(giris);
if (matNot >= 50)
{
++gecenSayisi;
gecenNotToplami = gecenNotToplami + matNot;
}
else
{
++kalanSayisi;
kalanNotToplami = kalanNotToplami + matNot;
}
}
Console.WriteLine(“Gecenlerin sayisi : {0}”, gecenSayisi);
Console.WriteLine(“Kalanlarin sayisi : {0}”, kalanSayisi);
if (gecenSayisi > 0)
{
gecenOrtalama = gecenNotToplami / gecenSayisi;
Console.WriteLine(“Gecenlein Ortalamasi : {0}”, gecenOrtalama);
}
else
{
Console.WriteLine(“Gecen yok !”);
}
if (kalanSayisi > 0)
{
kalanOrtalama = kalanNotToplami / kalanSayisi;
Console.WriteLine(“Kalanların Ortalaması : {0}”, kalanOrtalama);
}
}

23- For Deyimi – 6

static void Main(string[] args)
{
int sayi;
int pozitifSayisi, negatifSayisi;
string giris;
double pozitiflerinToplami, negatiflerinToplami;
double pozitifOrtalama, negatifOrtalama;
pozitifSayisi = 0;
negatifSayisi = 0;
pozitiflerinToplami = negatiflerinToplami = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
Console.WriteLine(“Sayı gir”);
giris = Console.ReadLine();
sayi = int.Parse(giris);
if (sayi >= 0)
{
++pozitifSayisi;
pozitiflerinToplami = pozitiflerinToplami + sayi;
}
else
{
++negatifSayisi;
negatiflerinToplami = negatiflerinToplami + sayi;
}
}
Console.WriteLine(“Pozitiflerin sayisi : {0}”, pozitifSayisi);
Console.WriteLine(“Negatiflerin sayisi : {0}”, negatifSayisi);
if (pozitifSayisi > 0)
{
pozitifOrtalama = pozitiflerinToplami / pozitifSayisi;
Console.WriteLine(“Pozitiflerin Ortalamasi : {0}”, pozitifOrtalama);
}
else
{
Console.WriteLine(“Pozitif sayı yok !”);
}
if (negatifSayisi > 0)
{
negatifOrtalama = negatiflerinToplami / negatifSayisi;
Console.WriteLine(“Negatiflerin Ortalaması : {0}”, negatifOrtalama);
}
else
{
Console.WriteLine(“Negatif sayı yok !”);
}
}

24- While Deyimi – 1

static void Main(string[] args)
{
int k;
k = 0;
while (k < 5)
{
Console.WriteLine(“İzmir”);
++k;
}
}

25- While Deyimi – 2

static void Main(string[] args)
{
char secim;
secim = ‘e’;
while (secim == ‘e’)
{
Console.WriteLine(“Adana”);
Console.WriteLine(“Devam etmek istiyor musunuz e / h”);
secim = char.Parse(Console.ReadLine());
}
}

26- While Deyimi – 3

static void Main(string[] args)
{
long k;
string giris;
int len = 0;
Console.WriteLine(“Bir sayı girin”);
giris = Console.ReadLine();
k = long.Parse(giris);
//k = long.Parse(Console.ReadLine());
while (k != 0)
{
++len;
k = k / 10;
}
Console.WriteLine(“Basamak Sayısı : {0}”, len);
}

27- DoWhile Deyimi – 1

static void Main(string[] args)
{
// kosul false olduğu halde 1 kez Ankara yazar
do
{
Console.WriteLine(“Ankara”);
} while (false);
// Asla Trabzon yazmaz (Dönmeyen döngü)
while (false)
{
Console.WriteLine(“Trabzon”);
}
}

28- DoWhile Deyimi – 2

static void Main(string[] args)
{
int a, b, sonuc;
char secim;
do
{
Console.WriteLine(“a degerini girin : “);
a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“b degerini girin : “);
b = int.Parse(Console.ReadLine());
sonuc = a + b;
Console.WriteLine(“Toplam : {0}”, sonuc);
Console.WriteLine(“Devam etmek istiyor musunuz ? e / h”);
secim = char.Parse(Console.ReadLine());
} while (secim == ‘e’ || secim == ‘E’);
}

29- DoWhile Deyimi – 3

static void Main(string[] args)
{
int a, b, sonuc;
char secim;
bool devamMi;
do
{
Console.WriteLine(“a degerini girin : “);
a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“b degerini girin : “);
b = int.Parse(Console.ReadLine());
sonuc = a + b;
Console.WriteLine(“Toplam : {0}”, sonuc);
devamMi = false;
do
{
Console.WriteLine(“Devam etmek istiyor musunuz ? e / h”);
secim = char.Parse(Console.ReadLine());
if (secim == ‘e’ || secim == ‘E’ || secim == ‘h’ || secim == ‘H’)
{
devamMi = false;
}
else
{
Console.WriteLine(“Yanlış değer girdiniz…”);
devamMi = true;
}
} while (devamMi);
} while (secim == ‘e’ || secim == ‘E’);
}

30- Faktoriyel Örneği

static void Main(string[] args)
{
int val, faktoryel;
Console.WriteLine(“Faktoryeli bulunacak değeri girin”);
val = int.Parse(Console.ReadLine());
faktoryel = 1;
for (int i = val; i > 0; –i)
{
faktoryel = faktoryel * i;
}
Console.WriteLine(“Faktoryel : {0}”, faktoryel);
}

31- Break Deyimi – 1

static void Main(string[] args)
{
int k;
k = 0;
while (true)
{
if (k == 5)
{
break;
}
Console.WriteLine(“Mersin”);
++k;
}
}

32- Break Deyimi – 2

static void Main(string[] args)
{
int m;
// 0’dan 20’ye kadar sayıları 10 kez yanyana yazdıralım
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
m = 0;
while (true)
{
if (m == 21)
{
break;
}
Console.Write(“{0} “, m);
++m;
}
Console.WriteLine();
}
}

33- Continue Deyimi – 1

static void Main(string[] args)
{
int k;
// Sonsuz döngü
k = 0;
while (k < 5)
{
Console.WriteLine(“Ankara : {0}”, k);
continue;
++k; // bu bölümü atlıyoruz, çünkü continue deyimi kullandık, bu yüzden
// k değişkeni asla artmıyor.
}
}

34- Continue Deyimi – 2

static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i <= 20; i++)
{
if (!(i % 2 == 0))
{
// tek sayılarda döngü sonuna atlıyoruz
continue;
}
// tek sayılarda işlem görmüyor
Console.WriteLine(i);
}
}

35- Goto Deyimi – 1

static void Main(string[] args)
{
int k;
k = 0;
ILK :
Console.WriteLine(“Afyon”);
++k;
if (k < 5)
{
goto ILK;
}
// Yukarıdaki yapının eşdeğeri do – while ile, hangisi daha güzel ?!
// Yukarıdaki kullanım şekli mi, aşağıdaki mi ?
Console.WriteLine();
k = 0;
do
{
Console.WriteLine(“Afyon”);
++k;
} while (k < 5);
}

36- Goto Deyimi – 2

static void Main(string[] args)
{
int m;
for (int i = 0; i < 20; i++)
{
m = 0;
while (true)
{
if (m == 4)
{
goto SON;
}
++m;
}
}
SON:
Console.WriteLine(“Program Sonu…”);
}

37- Switch Case Deyimi – 1

static void Main(string[] args)
{
int gun;
string giris;
Console.WriteLine(“Kaçıncı gün : “);
giris = Console.ReadLine();
gun = int.Parse(giris);
// kod bölümlerini break ile sonlandırıyoruz
switch (gun)
{
case 1: Console.WriteLine(“Pzt.”);
break;
case 2: Console.WriteLine(“Salı”);
break;
case 3: Console.WriteLine(“Crs.”);
break;
case 4: Console.WriteLine(“Pers.”);
break;
case 5: Console.WriteLine(“Cuma”);
break;
case 6: Console.WriteLine(“Cts.”);
break;
case 7: Console.WriteLine(“Pzr.”);
break;
default:
Console.WriteLine(“Yanlış Seçim”);
break;
}
}

38- Switch Case Deyimi – 2

static void Main(string[] args)
{
int gun;
string giris;
char secim;
do
Console.WriteLine(“Kaçıncı gün : “);
giris = Console.ReadLine();
gun = int.Parse(giris);
// kod bölümlerini break ile sonlandırıyoruz
switch (gun)
{
case 1: Console.WriteLine(“Pzt.”);
break;
case 2: Console.WriteLine(“Salı”);
break;
case 3: Console.WriteLine(“Crs.”);
break;
case 4: Console.WriteLine(“Pers.”);
break;
case 5: Console.WriteLine(“Cuma”);
break;
case 6: Console.WriteLine(“Cts.”);
break;
case 7: Console.WriteLine(“Pzr.”);
break;
default:
Console.WriteLine(“Yanlış Seçim”);
break;
}
Console.WriteLine(“Devam etmek istiyor musunuz e / h”);
secim = char.Parse(Console.ReadLine());
} while (secim == ‘e’ || secim == ‘E’);
Console.WriteLine(“Program Sonu…”);
}
39- Switch Case Deyimi – 3

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
double sonuc;
char islem;
Console.WriteLine(“a sayısını girin”);
a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Islem girin + – * /”);
islem = char.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“b sayısını girin”);
b = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (islem)
{
case ‘+’: sonuc = a + b;
break;
case ‘-‘: sonuc = a – b;
break;
case ‘*’: sonuc = a * b;
break;
case ‘/’: sonuc = (double)a / b;
break;
default:
Console.WriteLine(“Yanlış Seçim”);
sonuc = 0.0;
break;
}
Console.WriteLine(“Sonuc : {0}”, sonuc);
}

40- Switch Case Deyimi – 4

static void Main(string[] args)
{
int ay;
Console.WriteLine(“Kaçıncı ay : “);
ay = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (ay)
{
case 12 :
case 1 :
case 2 : Console.WriteLine(“Kış”);
break;
case 3 :
case 4 :
case 5 : Console.WriteLine(“Ilkbahar”);
break;
case 6 :
case 7 :
case 8 : Console.WriteLine(“Yaz”);
break;
case 9 :
case 10 :
case 11 : Console.WriteLine(“Yaz”);
break;
default:
Console.WriteLine(“Yanlış Seçim”);
break;
}
}

41- Diziler – 1

static void Main(string[] args)
{
short[] m = new short[4];
m[0] = 2; // ilk eleman -> 0
m[1] = 4;
m[2] = 10;
m[3] = 50; // son eleman -> m.Length – 1, yani 3
Console.WriteLine(m[0]);
Console.WriteLine(m[1]);
Console.WriteLine(m[2]);
Console.WriteLine(m[3]);
Console.WriteLine();
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
Console.WriteLine(m[i]);
}
Console.WriteLine(“Dizi uzunluğu : {0}”, m.Length);
}

42- Diziler – 2

static void Main(string[] args)
{
short[] m = new short[4];
double ort;
double toplam;
for (int i = 0; i < m.Length; i++)
{
m[i] = short.Parse(Console.ReadLine());
}
toplam = 0.0;
for (int i = 0; i < m.Length; i++)
{
toplam = toplam + m[i];
}
ort = toplam / m.Length;
Console.WriteLine(“Ortalama : {0}”, ort);
}

43- Diziler – 3

static void Main(string[] args)
{
int[] k = new int[6] { 2, -1, 10, 70, 9, 23 };
int max;
max = k[0];
for (int i = 1; i < k.Length; i++)
{
if (k[i] > max)
{
max = k[i];
}
}
Console.WriteLine(“maksimum değer : {0}”, max);
}

44- Diziler – 4

// geçenlerin ve kalanların sayısını bulalım
static void Main(string[] args)
{
int[] matNot = new int[7] { 2, 10, 69, 50, 80, 69, 70 };
int gecenler, kalanlar;
gecenler = kalanlar = 0;
for (int i = 0; i < matNot.Length; i++)
{
if (matNot[i] >= 50)
{
++gecenler;
}
else
{
++kalanlar;
}
}
Console.WriteLine(“Gecenlerin sayısı : {0}”, gecenler);
Console.WriteLine(“Kalanların sayısı : {0}”, kalanlar);
}

45- Diziler – 5

static void Main(string[] args)
{
int[] matNot = new int[7]{50, 40, 90, 50, 30, 70, 45};
int gecSayisi, kalSayisi;
double gecenlerToplam, kalanlarToplam;
double gecOrt, kalOrt;
gecSayisi = kalSayisi = 0;
gecenlerToplam = kalanlarToplam = 0.0;
for (int i = 0; i < matNot.Length; i++)
{
if (matNot[i] >= 50)
{
++gecSayisi;
gecenlerToplam = gecenlerToplam + matNot[i];
}
else
{
++kalSayisi;
kalanlarToplam = kalanlarToplam + matNot[i];
}
}
if (gecSayisi > 0)
{
gecOrt = gecenlerToplam / gecSayisi;
Console.WriteLine(“Gecenlerin Sayisi : {0}”, gecSayisi);
Console.WriteLine(“Gecenlerin Ortalamasi : {0}”, gecOrt);
}
else
{
Console.WriteLine(“Gecen yok !…”);
}
if (kalSayisi > 0)
{
kalOrt = kalanlarToplam / kalSayisi;
Console.WriteLine(“Kalanların Sayisi : {0}”, kalSayisi);
Console.WriteLine(“Kalanların Ortalaması : {0}”, kalOrt);
}
else
{
Console.WriteLine(“Kalan yok !…”);
}
}

46- Diziler – 6

// Dizinin elemanlarını takas yapalım, baştakileri, sona
// sondakileri başa alalım, tersyüz edelim
// i ile (length – 1- i) yer değiştirecek
// 0 ile 6. eleman
// 1 ile 5. eleman
// 2 ile 4. eleman
// 3. eleman eşi olmadığı için kimseyle yer değiştirmez !
static void Main(string[] args)
{
int[] m = new int[7] {2, 4, 6, 20, 5, 30, 40 };
int takasSayisi;
int temp;
int length;
length = m.Length; // 7
takasSayisi = m.Length / 2;
for (int i = 0; i < takasSayisi; i++)
{
temp = m[i];
m[i] = m[length – 1 – i];
m[length – 1 – i] = temp;
}
for (int i = 0; i < m.Length; i++)
{
Console.WriteLine(m[i]);
}
}

47- Diziler – 7

// iki diziyi toplayalım
// 1. dizi a
// 2. dizi b
static void Main(string[] args)
{
int[] a = new int[6] { 1, 3, 5, 7, 9, 11 };
int[] b = new int[6] { 2, 4, 6, 8, 10, 12 };
int[] c = new int[6];
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
c[i] = a[i] + b[i];
}
for (int i = 0; i < c.Length; i++)
{
Console.WriteLine(c[i]);
}
}

48- Diziler – 8

static void Main(string[] args)
{
int[] a = new int[5] { 3, 6, 9, 12, 10 };
int[] d = new int[5];
// d dizisine a dizisinin karelerini yerleştirelim
for (int i = 0; i < d.Length; i++)
{
d[i] = a[i] * a[i];
}
for (int i = 0; i < d.Length; i++)
{
Console.WriteLine(d[i]);
}
}

49- Diziler – 9

// Sort : sıralama demek
// b dizisini küçükten büyüge sıralayalım
static void Main(string[] args)
{
int[] b = new int[7] { 6, 5, 11, 3, 4, 8, 30 };
int temp;
for (int i = 0; i < b.Length – 1; i++)
{
for (int k = i + 1; k < b.Length; k++)
{
if (b[k] < b[i])
{
temp = b[i];
b[i] = b[k];
b[k] = temp;
}
}
}
for (int i = 0; i < b.Length; i++)
{
Console.WriteLine(b[i]);
}
}

50- Takas Örneği

// x ve y değişkenlerinin içeriklerini takas edelim
static void Main(string[] args)
{
int x, y;
int temp;
x = 100;
y = 200;
temp = x; // x’in değerini yedekle
x = y;
y = temp; // yedekleğim değeri de y’e atarım
Console.WriteLine(“x : {0}”, x);
Console.WriteLine(“y : {0}”, y);
}

51- Matris – 1

static void Main(string[] args)
{
int[,] mat = new int[4, 5];
mat[0, 0] = 40;
mat[1, 3] = 5;
mat[3, 4] = 50;
Console.WriteLine(mat[0, 0]);
Console.WriteLine(mat[1, 3]);
Console.WriteLine(mat[3, 4]);
}

52- Matris – 2

static void Main(string[] args)
{
int[,] m = new int[5, 5];
// Bir matrise erişmek için içiçe iki döngü kullanılır
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
for (int k = 0; k < 5; k++)
{
// diyagonallere 0 koymak için
if (i == k)
{
m[i, k] = 0;
}
else
{
// matrisin alt bölümüne 1 koymak için
if (i > k)
{
m[i, k] = 1;
}
else // matrisin üst bölümüne 2 koymak için
{
m[i, k] = 2;
}
}
} // for
} // for
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
for (int k = 0; k < 5; k++)
{
// sutun bilgilerini yan yana yazdır, yani tek satır
Console.Write(“{0} “, m[i, k]);
}
// her satırı yazdıktan sonra alt satıra geçmek için
Console.WriteLine();
}
}

53- Matris – 3

// Matrislere ilk-değer verme
// Matrisleri dizi dizisi şeklinde düşünmek gerekir
// Her bir diziyi küme parantezleri arasında, birinden
// virgüllerle ayırarak belirtiriz
static void Main(string[] args)
{
int[,] mx = new int[3, 4] {
{2, 4, 6, 8},
{9, 9, 12, 12},
{5, 10, 15, 20}
};
int row, col;
row = mx.GetLength(0);
col = mx.GetLength(1);
for (int i = 0; i < row; i++)
{
for (int k = 0; k < col; k++)
{
Console.Write(“{0, 4}”, mx[i, k]);
}
Console.WriteLine();
}
}

54- Matris – 4

static void Main(string[] args)
{
int[,] a = new int[3, 4] {
{2, 4, 6, 8},
{3, 6, 9, 12},
{5, 10, 15, 20}
};
int[,] b = new int[3, 4] {
{1, 4, 7, 8},
{3, 11, 9, 90},
{15, 15, 15, 20}
};
int[,] c = new int[3, 4];
int row, col;
row = c.GetLength(0);
col = c.GetLength(1);
for (int i = 0; i < row; i++)
{
for (int k = 0; k < col; k++)
{
c[i, k] = a[i, k] + b[i, k];
}
}
for (int i = 0; i < row; i++)
{
for (int k = 0; k < col; k++)
{
Console.Write(“{0, 4}”, c[i, k]);
}
Console.WriteLine();
}
}

55- String – 1

// stringler karakter dizilerdir
static void Main(string[] args)
{
string kent = “Ankara”;
Console.WriteLine(kent[0]);
Console.WriteLine(kent[4]);
string isim = “Ali” + ” ” + “Kemal”;
Console.WriteLine(isim);
Console.WriteLine(isim.Length);
Console.WriteLine(isim.ToUpper());
}

 

 

Önceki Yazı Sosyal Medya Siteleri Olmasaydı?
Sonraki Yazı Bir Ahmet Aslan Şarkısı Üzerine Notlar

Yazar Hakkında

Mert Can İlter
Mert Can İlter 168 yazı bulunuyor

21 Yaşında İstanbul doğumlu webtasarımcı. İlter webtasarım şirketinin sahibi. Webtasarım, seo işleriyle uğraşan fotoğrafçı ve hayvansever kimse.

Yorumlar

Yorum Yapılmamış!

İlk yorumu sen yapmak ister misin!

Bir Yorum Bırakmak İster Misin?